İmam Azam Hazretlerinin Hz. Osman Düşmanını Mağlup Edişi


Açıklama: İmam Azam Hazretlerinin Hz. Osman Düşmanını Mağlup Edişi.. Özellikle İran ve şii hayranlarına itfah olunur..
Kategori: Reddiyeler
Eklenme Tarihi: 31 Mart 2012
Geçerli Tarih: 26 Şubat 2020, 11:59
Site: Araştırmacı Yazar Hakan Yılmaz Çebi Web Sitesi
URL: http://www.hakanyilmazcebi.com/detay.asp?haberID=265


Sapık İran Şii mezhebinde hakaret edilen büyük sahabelerimizden olan Hz. Osman (Ra) efendimiz konulu İmam Azam (Rha) hazretlerinin bir anısı..

İran hayranı ve ülkemizde ki şia hayranlarına özellikle itfah olunur.


Hazreti Osman
(Radıyallahu Anh) Efendimize sade bu gün değil geçmişte de iftira edenler oluyordu. Hatta bazıları işi çok ileri götürerek “yahudi” bile diyorlardı. İmam-ı Azam (Rahmetullahi aleyh) Hazreti Osman (Radıyallahuanh) a haşa yahudi diyen bir adama bakın ne yapıyor:

Küfe’de “Osman bin Affan Yahudidir” diyen adamı alimler bir türlü ikna edemiyor, batıl sözünden vazgeçiremiyordu. Ebu Hanife işe el attı ve adamın kapısını çaldı. Aralarında şöyle bir konuşma geçti:

-Sana dünürlüğe geldim, kızını istiyorum
-Kime?
-Asil ve şerefli bir adam, gayet zengin, Kur’an-ı Kerim’i hıfzetmiş, son derece cömert. Geceleri ibadet ediyor, Allah korkusundan gözyaşı döküyor.

Adam:
-Yeter, aranan meziyetler için bunların bir kısmı bile kafi..

-Yalnız bir kusuru var.
-Neymiş o?

-Adam Yahudi!
-Fesubhanallah! Buldun buldun da benim kızımı bir Yahudiye’mi layık gördün? Benden vermemi mi istiyorsun?

-Vermez misin?
-Hayır!

-Sen bir kızını yahudiye vermezsin de, Hazreti Peygamber Efendimiz iki kızını Yahudiye (Hazreti Osman’a) nasıl olmuş da vermiş?

Deyince adam işi anladı. Yanlış düşüncelerinden vazgeçerek pişman oldu ve tövbe etti.

Alıntı
 
 
Peygamberimizin iki kızını layık gördüğü, yanına girdiği zaman ayağa kalktığı, melekler bile ondan haya eder buyurduğu, daha dünyada iken cennetle müjdelenen böyle büyük bir sahabe hakkında konuşurken dikkat etmek gerekiyor.